Thứ Tư, 3 tháng 6, 2009

Mở hàng

Yahoo phản trắc, mình sẽ chuyển nhà tới các địa chỉ sau. Ai có nhà ở những chỗ đó thì kết nối với nhau cho vui nhé!

Ổn định, sẽ tiếp tục sự nghiệp blogging và post nhiều cái đặc sắc hơn! Chúc cả làng vui!

http://vuquanvietve.wordpress.com

http://www.facebook.com/profile.php?id=618809649&ref=mf

http://vuquan.multiply.com

http://profiles.yahoo.com/u/XH2Q5QFXKWEOAXFMLYV6GEGU2A

http://vuquanvietve.blogspot.com

http://vuquanvietve.vnweblogs.com
.......
Có ai biết cách chuyển tài sản từ 360 sang những nhà này thì hướng dẫn mình với!!!!!!!!!!